Stopaj nedir? Nasıl Nesaplanır?

Stopaj nedir? Nasıl Nesaplanır?

Stopaj nedir? Nasıl Nesaplanır?

Stopaj, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

İşverenler tarafından kurumlar veya gelir vergisine bağlı olan bir kazanca ait tutarın, iş yapan kişiye ödenmesi esnasında, kanun ile tespit edilmiş oranlara göre, bu tutarın bir bölümünün, iş yapan namına, peşinen vergi dairesine ödenmesidir.

Stopaj esasen bir vergi ödeme şeklidir, kısaca kaynakta kesilen vergi de denilebilir. Stopaj, brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Stopaj'ın amacı, bilhassa düşük tutarlı matrahların vergilendirilmesinin garanti altına alınmasını sağlamaktır.

 

Hangi ödemelerden Stopaj kesilir?

  • Personele yapılan ücret ödemesi
  • Gider pusulası
  • Serbest meslek ödemeleri
  • Kira ödemesi
  • Kar payları

 

STOPAJ ORANLARI

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında, kimlerin hangi koşullarda stopaj ödemesi gerektiği detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Yasalarda türlü stopaj oranları açıklansa da, genellikle stopaj vergisi, ücretli çalışanlar, ev veya iş yeri sahipleri ve serbest meslek erbaplarına uygulanmaktadır.

Ücretli çalışanlar için stopaj kesintisi işverenlerden yapılmaktadır. Artan oranlı vergi dilimleri uygulanır. Stopaj oranı %15, %20, %27 ve %35 olarak değişiklik gösterir.

Kira ödemeleri için stopaj kesintisi kiracılardan yapılmaktadır. Stopaj oranı %20'dir.

Serbest meslek erbaplarına yapılan ödemeler için Stopaj kesintisi hizmet alanlardan yapılmaktadır. Stopaj oranı ise %20'dir.

Çiftçilerde satın alınan zirai ürünler ve hizmetler için yapılan ödemeler için stopaj kesintisi ürün veya hizmeti alanlardan yapılır. Stopaj oranı ise borsaya tescil ettirilenler de %2, tescil ettirilmeyenler de %4'tür.

 

KİRA STOPAJI

Kira stopajı ise kiraya verilen bir işyerinin brüt kira bedelinden yapılan kesintidir.

Kira stopajı, kira sözleşmesinde belirtilen brüt kira bedeli üzerinden hesaplanarak ödenir. Brüt kira bedelinin %20'si stopaj oranıdır. Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2021 yılı Mart ayına kadar uygulanmak üzere, bazı kira ödemelerine uygulanan gelir ve kurumlar vergisi stopaj oranı yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak düzenlenmiştir.

Blog

E-ticarete Nasıl Başlanır? E-ticaret Başlangıç Rehberi

 7 Şubat 2021 Pazar

E-ticarete Nasıl Başlanır? 10 Adımda E-ticaret Başlangıç Rehberi

Devamı

Pazarlamanın 4P'si

 7 Şubat 2021 Pazar
Devamı

Erken Hasat Zeytinyağı

 27 Ocak 2021 Çarşamba
Devamı

Google Türkiye'den esnaf ve KOBİ'lere 12 milyon dolarlık destek

 24 Aralık 2020 Perşembe

Google tarafından TESK iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı.

Devamı